8 sierpnia 2018

Referencje

Potwierdzeniem jakosci wykonywanych audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw energetycznych budynków są zrealizowane do tej pory liczne zlecenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie północnej i centralnej Polski.

audyt energetyczny Gdynia

Wykonane świadectwa energetyczne

Spośród dużych zleceń instytucjonalnych (budynków użyteczności publicznej) na wyróżnienie zasługuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej wyposażonych w instalacje chłodzenia i wentylacje mechaniczną m in. budynków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS – w Elblągu i Ostródzie.

audyt remontowy Gdynia świadectwa energetyczne
Sąd Okręgowy w Elblągu – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Sąd Okręgowy w Elblągu - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej